aantal

Ongeveer 1 op 15 volwassenen ouder dan 65 jaar en 1 op 10 volwassenen ouder dan 80 jaar hebben te maken met deze stoornis.


Het aantal patiënten met voorkamerfibrillatie in België wordt geschat tussen 150.000 en 250.000 en dat cijfer zal tegen 2050 waarschijnlijk verdubbelen.

Loopt u risico?

Iedereen kan een voorkamerfibrillatie krijgen. Bepaalde risicofactoren kunnen de kans vergroten.

risico beroerte voorkamerfibrillatie

U bent ouder dan 40 jaar.

risico beroerte voorkamerfibrillatie

U hebt een verhoogde bloeddruk of u neemt medicatie voor uw bloeddruk.

risico beroerte voorkamerfibrillatie

U hebt diabetes.

risico beroerte voorkamerfibrillatie

U kreeg al een trombose of een beroerte.

risico beroerte voorkamerfibrillatie

U kreeg een hartinfarct of lijdt aan hartfalen.

risico beroerte voorkamerfibrillatie

U lijdt aan slaapapneu.

risico beroerte voorkamerfibrillatie

U lijdt aan overgewicht.

risico beroerte voorkamerfibrillatie

Uw schildklier werkt te snel.

risico beroerte voorkamerfibrillatie

Uw alcoholgebruik ligt boven het gemiddelde.

risico beroerte voorkamerfibrillatie

U beoefent veel duursport.

risico beroerte voorkamerfibrillatie

U hebt een familiale voorgeschiedenis van voorkamerfibrillatie.

risico beroerte voorkamerfibrillatie

U rookt.

Gelukkig is voorkamerfibrillatie makkelijk te herkennen!

Ga naar uw behandelende arts.
Hij / Zij zal uw hartritme controleren.

Om het risico op een beroerte te verminderen, hou het juiste ritme aan vanaf uw 65ste. Laat u controleren op voorkamerfibrillatie.


Praat erover met uw arts!

voorkamerfibrillatie-beroerte